logo vriendschap blauw

Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden vind je hier.

Aanvullend gelden deze specifieke voorwaarden:

Wij varen volgens de Algemene Veerboot en Beurtvaartcondities, gedeponeerd bij de griffie rechtbank van Amsterdam en Rotterdam. Deze ligt ter inzage bij onze kaartverkoop en aan boord van passagiersschip De Vriendschap. Aansprakelijkheid De Vriendschap (Visserijbedrijf Blom BV)

1. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de gast. De gast neemt al zijn/haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

2. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de gast, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van De Vriendschap

3. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van de gast ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. De gast betreedt de afvaarsteiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

4. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

5. Voor zover De Vriendschap aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

6. Voor zover De Vriendschap aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Het is TEN STRENGSTE VERBODEN op eigen gelegenheid aan de aanlegplaats van de boot op de Vliehors te gaan, u dienst UITSLUITEND gebruik te maken van de door ons geregeld vervoer. De Staat der Nederlanden zal op generlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schaden, veroorzaakte door mogelijk explosieve.

Wattenmeerfähre De Vriendschap
Einschiffen
Insel 'hüpfen' zwischen den Inseln Texel und Vlieland
Tagestour nach Vlieland mit  De Vriendschap
Vom texelsche strand
De Vriendschap auf der lucht gesehen
Der Holz - Landungssteg
Landungssteg auf Vlieland
De Vrienschap auf der lucht gesehen

Nächste Fahrten