Algemene voorwaarden

De Algemene Voorwaarden vind je hier.

Aanvullend gelden deze specifieke voorwaarden:

Wij varen volgens de Algemene Veerboot en Beurtvaartcondities, gedeponeerd bij de griffie rechtbank van Amsterdam en Rotterdam. Deze ligt ter inzage bij onze kaartverkoop en aan boord van passagiersschip De Vriendschap. Aansprakelijkheid De Vriendschap (Visserijbedrijf Blom BV)

1. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies van eigendommen van de gast. De gast neemt al zijn/haar eigendommen geheel op eigen risico mee aan boord.

2. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel van de gast, behoudens ontstaan door grove schuld of opzet van De Vriendschap

3. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade aan personen of zaken van de gast ontstaan bij het betreden van de afvaart steiger of de rondvaartboot. De gast betreedt de afvaarsteiger en/of de rondvaartboot geheel op eigen risico.

4. De Vriendschap is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door vertraging bij afvaart of tijdens de rondvaart.

5. Voor zover De Vriendschap aansprakelijk is voor enige schade, is zij slechts aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte (gevolg-) schade en is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt.

6. Voor zover De Vriendschap aansprakelijk is voor enige schade die niet door haar verzekering wordt gedekt, is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag.

Het is TEN STRENGSTE VERBODEN op eigen gelegenheid aan de aanlegplaats van de boot op de Vliehors te gaan, u dienst UITSLUITEND gebruik te maken van de door ons geregeld vervoer. De Staat der Nederlanden zal op generlei wijze aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schaden, veroorzaakte door mogelijk explosieve.

496ba8e741a6bab3c98d48e1584cffa9.jpeg
980b8efc445529b852310c570b0d3924.jpeg
a6d4c95337fd448582c0f270f0a779a2.jpeg
0cfff77c488a108cc9af6a172a3163b4.jpeg
steiger
ff45833531b06563b779d2641c194e3b.jpeg
4f9d218b14ef7896cdbee2d94e095d40.jpeg
6a2b116eb5d1f016fa6ad4704fa373a8.jpeg
576805da3faaf25ad4d26efb69d757e6.jpeg
70dd3e4e2c6728483e6699a0df6a2a6a.jpeg
vriendschap_000

Nächste Fahrten

Januar   2021
M D M D F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31